Skip to content

Croeso i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru

Croeso i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru

Tribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau penodol yn ymwneud â daliadau amaethyddol yw Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru.

Rydym yn ymdrin ag anghydfod sy'n ymwneud â:

Draenio tir

Draenio tir

  • Adfer neu wella ffosydd.

Rhagor o fanylion

Cytundebau tenantiaeth

Cytundebau tenantiaeth

  • Rhybudd i ymadael â daliad;
  • Olyniaeth yn dilyn marwolaeth;
  • olyniaeth yn dilyn ymddeoliad.

Rhagor o fanylion

Amaethyddol

Amaethyddol

  • Hwsmonaeth wael;
  • Llosgi grug neu laswellt;
  • Cyfarpar sefydlog;
  • Gwelliant/gwelliannau hirdymor;
  • Gardd fasnachol.

Rhagor o fanylion

 

Ein cefndir

Mae TTA Cymru, ei aelodau a'i benderfyniadau yn annibynnol ar y Llywodraeth. Llywodraeth Cymru sy'n darparu cymorth gweinyddol a chyllid ar gyfer y tribiwnlys.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.

Ymweld â Safle

Gaill y Tribiwnlys ymweld â thir sy’n eiddo i ac yn cael ei feddiannu gan unrhyw barti neu dir sy;n berthnasol i achos.

Rhagor o fanylion